کلاس های آموزش منبت

آموزش منبت نوین(منبت حجم) ، منبت سنتی، منبت چاقوئی

پیکرتراشی

تکنیک ، طراحی و حجم شناسی به طور همزمان آموزش داده می شود

کلاس ها در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه (صبح و بعد از ظهر) برگزار می شود

      مدت زمان هر جلسه سه ساعت می باشد         

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :