آموزش منبت سنتی

آموزش منبت سنتی_منبت چاقوئی

در آموزش منبت کاری به شیوه منبت سنتی یا چاقوئی علاوه بر اصولی که در آموزش منبت نوین ذکر شد(طراحی،حجم شناسی،تکنیک) تسلط و شناخت اصول طراحی های سنتی و اسلیمی و تذهیب و شناخت این سبک از طراحی ها که اصالت و پیشینه قوی در فرهنگ و هنر ایران دارند، بسیار مهم می باشد. البته شایسته است نسل جدید منبت کاران و مدرسان این هنر زیبا و جذاب از تکرار و یکنواختی بپرهیزند و با خلاقیت و نوآوری و با حفظ اصالت، این پیشینه را زنده و پویا نگه دارند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :