نحوه صحیح خشک کردن چوب منبت کاری به شکل طبیعی (قسمت اول)

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | دوشنبه 6 بهمن 1399 در ساعت 10 : 16 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

برای خشک کردن چوب منبت کاری به شکل طبیعی نیازهست نکات مهم وزمانبندی دقیقی را اجرا کنیم تا چوب سالم وبدون ترک وبا کمترین پرتی داشته باشیم.

  • تا جای که امکان دارد تنه اصلی درخت را به قطعات کوچکترتقسیم نکنیم چرا که منجربه پرتی زیاد،محدودیت درسایزها وترک های بیشترمی شود.

 

  • پوسته درخت را به هیچ عنوان جدا نکنیم.

پوسته ازخارج شدن سریع رطوبت جلوگیری می کند،سریع خشک شدن چوب باعث ترک وکشیدگی می شود.

  • در مرحله برش یکی از برش ها را طوری محاسبه کنیم که درآبخورتنه قرار بگیرد.
  • درهنگام برش ضخامت الوارها بیشترازضخامت مورد نیاز باشد،چرا که الوارها در طی مسیر خشک شدن دچارنا همترازی میشوند.

مقدار پرتی در زمان رنده کاری و گندگی را در نظر بگیرید.

 

  • پس از برش سریعا انتهای الوارها را آبندی کنید.

این کار باعث جلوگیری ازخروج سریع رطوبت می شود .

ازاین موارد استفاده کنید : چسب چوب+مقوای نازک .موم یا رنگ غلیظ

 

نکته مهم : سرعت خروج رطوبت ازچوب باید به حداقل برسد تا مقدار ترک و کشیدگی چوب کمتر شود.

 

علیرضا نوری

20/10/1399

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :