منبت کاری و شناخت چوب های مناسب (چوب شناسی )

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | دوشنبه 6 بهمن 1399 در ساعت 10 : 0 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

درهنرمنبت شناخت چوب یکی ازمهمترین مطالعات اولیه برای علاقه مندان به این هنرمی باشد.

درختان رامی توان به دو دسته اصلی وکلی تقسیم کرد :

1-درختان پهن برگ                  2-درختان سوزنی برگ

 پهن برگان : پاییزخزان شده و برگ هایشان می ریزد.

سوزنی برگان : در تمام سال سبز به نظرمی رسند.

ولی عمومیت ندارد،به عنوان نمونه درخت شمشاد پهن برگ است ولی درتمام سال سبزبه نظر می رسد وسیاه کاج سوزنی برگ است ولی درپاییزبرگ ریزان دارد .

پهن برگان سخت چوب وسنگین

سوزنی برگان نرم چوب وسبک تر

چوب پهن برگان دیرتروسخت ترخشک می شود .

چوب سوزنی برگان راحت تروزودترخشک می شود .

چوب پهن برگان برای منبت کاری ومجسمه سازی چوب بهتری است ولی باز عمومیت ندارد.

درختان پهن برگ عبارتند از: درخت گردو-گلابی-راش-افرا-آزاد-شمشاد-گیلاس و ...

درختان سوزنی برگ عبارتند از: کاج-سرو-سیاه کاج-سرونازو...

چوب های که برای منبت کاری مناسب ترهستندعبارتند از: چوب گردو-گلابی-راش-افرا-چنار-شمشاد-گیلاس-عناب-آزاد و...

در مقاله های بعدی درمورد نحوه صحیح خشک کردن چوب اطلاعات مفید و کاربردی دراختیارتون گذاشته می شود.

علیرضانوری

9دی 1399

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :