مراحل آموزش منبت کاری

8 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | دوشنبه 26 آذر 1397 در ساعت 16 : 32 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

 درآموزش هنر منبت کاری ،با چوب، متریالی که ویژگی ها وحساسیت های خاصی دارد روبروهستیم،متریالی که کارکردن باآن دانش خاص خود را می طلبد بنابراین آموزش منبت برای هرمدرسی چالش برانگیزاست. در این مقاله قصد دارم مراحل آموزش منبت را از دیدگاه، تجربه و دانش خودم مورد بررسی قرار دهم .

مرحله اول آموزش منبت:

درابتدا لازم است اطلاعاتی درمورد چوب،متریال اصلی این هنردراختیارهنرجو گذاشته شود،به عنوان مثال شناخت انواع چوب های مورد استفاده،نحوه خشک کردن،برش ونگهداری و... البته قسمتی ازاین اطلاعات بهتراست درجریان آموزش منبت کاری عملی انتقال داده شود تا شناخت بهتری حاصل شود .

مرحله دوم آموزش منبت کاری:

دراین مرحله شناخت ابزار منبت کاری ونحوه استفاده ازآنها،شناخت انواع مختلف مغاروکاربرد آنها که البته زمان خاص خود را می طلبد.

مرحله سوم آموزش منبت:

در این مرحله که مرحله مهمی در آموزش منبت است،با توجه به تجربه ای که در تدریس دارم بهتراست طراحی و حجم شناسی و تکنیک به طورهمزمان آموزش داده شود چرا که منجر به درک بهتروپیشرفت سریعتری برای هنرجو می شود.در آموزش منبت تکنیک تنها هیچ کاربردی برای هنرجو ندارد،طراحی،حجم شناسی وتکنیک درکنارهم باعث می شود ذهن ودست هنرجودراجرای طرح های پیچیده وحجم مسلط و قوی عمل کند.

 پیشنهادم برای مدل های که آناتومی ویا حجم پیچیده ای دارند این است که قبل از اجرا بر روی چوب روی خمیرمجسمه سازی اجرا شود وتمام دانش ازاین طریق به هنرجوانتقال داده شود تا خوداوبتواند برروی چوب کار کند چرا که کار کردن زیاد مدرس روی کارهنرجواستقلال کارراازاوسلب می کند این امرباعث می شود که هنرجو درطول دوره آموزشی به مرورمستقل شود و بتواند بدون حضور مدرس کار کند وجرات وتوانایی و دانش آن را داشته باشد که ازشروع تا پایان کارهنری اجرایی مستقل و مطمئن داشته باشد.

مراحل آموزش منبت کاری

در پایان تاکیدم در آموزش منبت کاری ،آموزش همزمان تمامی موارد ذکر شده است تا هنرجو بتواند خود تجربه کند و تئوری های گفته شده را درعمل تجربه کند وازهمه مهمتراستقلال کافی پس ازطی کردن مراحل آموزش داشته باشد در آموزش هنر منبت لازم است مدرس ذهنیت طراحی وخلاقیت وایده پردازی رادر هنرجو ایجاد و تقویت کند وسعی برآن باشد تکنیک تنها آموزش داده نشود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :